Konfiguracja Composera

Po zainstalowaniu szablonu projektu dobrze jest zmodyfikować domyślny plik composer.json, znajdujący się w głównym folderze:

{
  "name": "yiisoft/yii2-app-advanced",
  "description": "Yii 2 Advanced Project Template",
  "keywords": ["yii2", "framework", "advanced", "project template"],
  "homepage": "https://www.yiiframework.com/",
  "type": "project",
  "license": "BSD-3-Clause",
  "support": {
    "issues": "https://github.com/yiisoft/yii2/issues?state=open",
    "forum": "https://www.yiiframework.com/forum/",
    "wiki": "https://www.yiiframework.com/wiki/",
    "irc": "ircs://irc.libera.chat:6697/yii",
    "source": "https://github.com/yiisoft/yii2"
  },
  "minimum-stability": "dev",
  "require": {
    "php": ">=7.4.0",
    "yiisoft/yii2": "~2.0.45",
    "yiisoft/yii2-bootstrap5": "~2.0.2",
    "yiisoft/yii2-symfonymailer": "~2.0.3"
  },
  "require-dev": {
    "yiisoft/yii2-debug": "~2.1.0",
    "yiisoft/yii2-gii": "~2.2.0",
    "yiisoft/yii2-faker": "~2.0.0",
    "phpunit/phpunit": "~9.5.0",
    "codeception/codeception": "^5.0.0 || ^4.0",
    "codeception/lib-innerbrowser": "^4.0 || ^3.0 || ^1.1",
    "codeception/module-asserts": "^3.0 || ^1.1",
    "codeception/module-yii2": "^1.1",
    "codeception/module-filesystem": "^3.0 || ^2.0 || ^1.1",
    "codeception/verify": "^3.0 || ^2.2",
    "symfony/browser-kit": "^6.0 || >=2.7 <=4.2.4"
  },
  "autoload-dev": {
    "psr-4": {
      "common\\tests\\": ["common/tests/", "common/tests/_support"],
      "backend\\tests\\": ["backend/tests/", "backend/tests/_support"],
      "frontend\\tests\\": ["frontend/tests/", "frontend/tests/_support"]
    }
  },
  "config": {
    "allow-plugins": {
      "yiisoft/yii2-composer" : true
    },
    "process-timeout": 1800,
    "fxp-asset": {
      "enabled": false
    }
  },
  "repositories": [
    {
      "type": "composer",
      "url": "https://asset-packagist.org"
    }
  ]
}

Zacznijmy od podstawowych informacji. Zmień name (nazwę), description (opis), keywords (słowa kluczowe), homepage (stronę domową) i support (adresy serwisów wsparcia projektu) na odpowiednie dla Twojego projektu.

Teraz czas na interesującą część - w sekcji require możesz dodać więcej pakietów zależności, których wymaga Twoja aplikacja. Pakiety te są pobierane poprzez serwis packagist.org - zerknij na jego zasoby w poszukiwaniu przydatnego kodu.

Po aktualizacji pliku composer.json możesz uruchomić komendę composer update --prefer-dist - nowe pakiety zostaną pobrane i zainstalowane i będą od razu gotowe do użycia. Autoładowanie klas jest obsługiwane automatycznie.