Korzystanie z zaawansowanego szablonu projektu w środowisku współdzielonym

Wdrożenie zaawansowanego szablonu projektu w środowisku współdzielonym jest nieco bardziej skomplikowane niż w przypadku podstawowego szablonu, ponieważ zawiera on dwa foldery web (foldery, na które wskazuje adres serwisu), co nie jest wspierane przez serwery takich środowisk. Konieczna jest modyfikacja struktury folderów tak, aby adresem URL front-endu stał się http://site.test, a back-endu http://site.test/admin.

Przenieś skrypty wejściowe do jednego folderu web

Przede wszystkim konieczny jest jeden folder web. Stwórz nowy folder i nazwij go tak, jak wymaga tego Twój hosting, np. www lub też public_html, czy coś podobnego. Następnie stwórz poniższą strukturę folderów, gdzie www jest nazwą hostingowego folderu web, dodanego przed chwilą (zmień ją, jeśli Twój hosting wymaga innej):

www
  admin
backend
common
console
environments
frontend
...

www będzie naszym nowym folderem front-endowym, zatem przenieś do niego zawartość frontend/web. Zawartość folderu backend/web przenieś za to do www/admin. W obu przypadkach będziesz musiał poprawić ścieżki podane w index.php i index-test.php.

Dopasuj ustawienia sesji i ciasteczek

Standardowo back-end i front-end stworzone zostały do pracy na różnych domenach. Po przeniesieniu ich do tej samej domeny, aplikacje będą współdzielić ciasteczka, co doprowadzi do konfliktu. Aby temu przeciwdziałać, zmodyfikuj konfigurację aplikacji back-end w pliku backend/config/main.php następująco:

'components' => [
  'request' => [
    'csrfParam' => '_csrf-backend',
    'csrfCookie' => [
      'httpOnly' => true,
      'path' => '/admin',
    ],
  ],
  'user' => [
    'identityClass' => 'common\models\User',
    'enableAutoLogin' => true,
    'identityCookie' => [
      'name' => '_identity-backend',
      'path' => '/admin',
      'httpOnly' => true,
    ],
  ],
  'session' => [
    // to jest nazwa ciasteczka sesji używanego do logowania się na back-endzie
    'name' => 'advanced-backend',
    'cookieParams' => [
      'path' => '/admin',
    ],
  ],
],

Alternatywne ustawienia

Jeśli podany tutaj sposób nie działa na Twoim serwerze, wypróbuj instrukcję, którą stworzył Oleg Belostotskiy.