Foldery

Główny folder zawiera następujące podfoldery:

Folder główny zawiera zestaw plików.

  • .gitignore zawiera listę folderów ignorowanych przez system wersjonowania git. Jeśli chcesz, aby coś nie zostało zapisane w plikach źródłowych repozytorium, dodaj to w tym miejscu.
  • composer.json - plik konfiguracyjny Composera opisany w rozdziale Konfiguracja Composera.
  • init - skrypt inicjalizujący opisany w rozdziale Konfiguracja i środowiska.
  • init.bat - ten sam skrypt dla systemu Windows.
  • LICENSE.md - informacje o licencji. Umieść tutaj licencję odpowiednią dla swojego projektu (zwłaszcza w przypadku projektu typu open-source).
  • README.md - podstawowe informacje na temat instalowania szablonu. Pomyśl o zamienieniu ich na informacje dotyczące swojego projektu i jego instalacji.
  • requirements.php - test spełnienia wymagań Yii.
  • yii - plik wejściowy aplikacji konsoli.
  • yii.bat - ten sam plik dla systemu Windows.