Dodawanie kolejnych aplikacji

Powszechnie spotykane rozdzielenie części front-endowej od back-endowej czasem nie jest wystarczające. Dla przykładu, być może wymagane jest wydzielenie jeszcze jednej aplikacji, dla, powiedzmy, bloga. Aby to uzyskać:

 1. Skopiuj folder frontend do folderu blog, environments/dev/frontend do environments/dev/blog i environments/prod/frontend do environments/prod/blog.
 2. Popraw przestrzenie nazw i ścieżki tak, aby zaczynały się od blog zamiast frontend.
 3. W pliku common\config\bootstrap.php dodaj Yii::setAlias('blog', dirname(dirname(__DIR__)) . '/blog');.
 4. Zmodyfikuj zawartość pliku environments/index.php (dodane linie zostały oznaczone +):
return [
  'Development' => [
    'path' => 'dev',
    'setWritable' => [
      'backend/runtime',
      'backend/web/assets',
      'frontend/runtime',
      'frontend/web/assets',
+      'blog/runtime',
+      'blog/web/assets',
    ],
    'setExecutable' => [
      'yii',
      'yii_test',
    ],
    'setCookieValidationKey' => [
      'backend/config/main-local.php',
      'frontend/config/main-local.php',
+      'blog/config/main-local.php',
    ],
  ],
  'Production' => [
    'path' => 'prod',
    'setWritable' => [
      'backend/runtime',
      'backend/web/assets',
      'frontend/runtime',
      'frontend/web/assets',
+      'blog/runtime',
+      'blog/web/assets',
    ],
    'setExecutable' => [
      'yii',
    ],
    'setCookieValidationKey' => [
      'backend/config/main-local.php',
      'frontend/config/main-local.php',
+      'blog/config/main-local.php',
    ],
  ],
];