Różnice pomiędzy szablonami

Poniższa tabela pokazuje, które funkcjonalności dostępne są w podstawowym i zaawansowanym szablonem projektu:

Funkcjonalność Podstawowy Zaawansowany
Struktura projektu
Główny kontroler strony
Logowanie użytkownika
Formularze
Połączenie z bazą danych
Polecenia konsoli
Pakiety assetów
Testy Codeception
Twitter Bootstrap
Aplikacja front i back-endowa
Gotowy model użytkownika
Rejestracja i przywracanie hasła użytkownika