Tworzenie linków pomiędzy back-endem i front-endem

Często spotykanym wymaganiem jest utworzenie linków pomiędzy aplikacją back-endową a front-endową. Ponieważ front-end może posiadać oddzielny komponent menadżera adresów URL, musisz skopiować jego ustawienia (pod inną nazwą):

return [
  'components' => [
    'urlManager' => [
      // w tym miejscu podaj konfigurację menadżera URL dla aplikacji back-end
    ],
    'urlManagerFrontend' => [
      // a tutaj konfigurację menadżera URL dla front-end
    ],

  ],
];

Od tej pory możesz podać adres URL wskazujący na front-end w poniższy sposób:

echo Yii::$app->urlManagerFrontend->createAbsoluteUrl(...);

Aby nie podawać podwójnie front-endowych zasad menadżera, możesz umieścić je w osobnym pliku urls.php:

return [
  // ...
  'components' => [
    'urlManager' => [
      'enablePrettyUrl' => true,
      'showScriptName' => false,
      'rules' => require 'urls.php',
    ],
    // ...

  ],
  // ...
];

Dzięki temu wystarczy, że dołączysz go również w konfiguracji urlManagerFrontend.