Aplikacje

W zaawansowanym szablonie znajdują się trzy aplikacje: front-end, back-end i konsola. Front-end to część, którą zwyczajowo prezentuje się użytkownikowi końcowemu, właściwy projekt. Back-end to panel administracyjny, statystyki, analiza i podobne funkcjonalności. Konsola jest zwykle używana do obsługi zadań Crona i niskopoziomowego zarządzania serwerem. Dodatkowo wykorzystywana jest w trakcie inicjalizowania aplikacji oraz obsługi migracji i assetów.

W szablonie znajduje się również folder common, zawierający pliki używane przez więcej niż jedną z aplikacji. Przykładowo model User.

Zarówno front-end jak i back-end to aplikacje web i dlatego obie zawierają folder web. Jest to folder docelowy, na który powinna wskazywać domena serwera web.

Każda z aplikacji ma własną przestrzeń nazw i alias odpowiadający swojej nazwie. To samo dotyczy folderu common.