0 follower

Những gì bạn cần biết

Quá trình học Yii không quá khó cũng như các framework PHP khác nhưng vẫn có một số điều bạn nên học trước khi bắt đầu với Yii.

PHP

Yii là một framework PHP nên hãy đảm bảo bạn đã đọc và hiểu ngôn ngữ của nó. Khi phát triển với Yii, bạn sẽ viết code theo hướng đối tượng, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn đã quen với Classes và Objects cũng như namespaces.

Lập trình hướng đối tượng

Hiểu cơ bản về lập trình hướng đối tượng là bắt buộc. Nếu bạn không biết, hãy học theo những hướng dẫn trên google, youtube, chẳng hạn như the one from tuts+.

Lưu ý rằng ứng dụng của bạn càng phức tạp thì các khái niệm OOP nâng cao hơn mà bạn nên học để thành công quản lý sự phức tạp đó.

Command line và composer

Yii sử dụng rộng rãi trình quản lý gói PHP tiêu chuẩn de-facto, Composer vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đọc và hiểu hướng dẫn của nó. Nếu bạn không quen với việc sử dụng command line thì đã đến lúc bắt đầu thử. Khi bạn học những cái cơ bản mà bạn sẽ không bao giờ muốn làm việc nếu thiếu nó.

Found a typo or you think this page needs improvement?
Edit it on github !