Встановлення

Встановлення через Composer

Рекомендується встановлювати це розширення за допомогою Composer.

Виконайте

php composer.phar require --prefer-dist yiisoft/yii2-debug

або додайте

"yiisoft/yii2-debug": "~2.0.0"

до секції require вашого файлу composer.json.

Конфігурація додатка

Для підключення розширення додайте наступні рядки до вашого файлу конфігурації, щоб активувати налагоджувальний модуль:

'bootstrap' => ['debug'],
'modules' => [
  'debug' => 'yii\debug\Module',
]

За замовчуванням налагоджувальний модуль працює лише тоді, коли доступ до веб-сайту здійснюється з локальної машини. Якщо ви хочете використовувати його на віддаленому (проміжному) сервері, то додайте параметр allowedIPs до конфігурації, вказавши вашу IP-адресу:

'bootstrap' => ['debug'],
'modules' => [
  'debug' => [
    'class' => 'yii\debug\Module',
    'allowedIPs' => ['1.2.3.4', '127.0.0.1', '::1']
  ]
]

Якщо ви використовуєте опцію enableStrictParsing менеджера URL, додайте наступні рядки до ваших правил (rules):

'urlManager' => [
  'enableStrictParsing' => true,
  'rules' => [
    // ...
    'debug/<controller>/<action>' => 'debug/<controller>/<action>',
  ],
],

Примітка: налагоджувач зберігає інформацію про кожний запит у директорію @runtime/debug. Якщо у вас виникли проблеми при використанні налагоджувача, такі як дивні повідомлення про помилки під час його роботи, або панель налагодження відсутня чи не показує ніяких запитів, перевірте чи веб-сервер має достатньо прав для доступу до цієї директорії та чи присутні у ній файли.

Додаткова конфігурація для журналювання та профілювання

Журналювання та профілювання є простими, але потужними інструментами, які можуть допомогти вам зрозуміти хід виконання як фреймворку так і додатку. Ці інструменти є корисними для середовища розробки та для робочого середовища.

Коли в робочому середовищі, ви повинні зберігати у журналі лише значно важливі повідомлення вручну, як описано у розділі посібника Журналювання. Продовження зберігання усіх повідомлень в робочому режимі значно знизить швидкодію.

У середовищі розробки, чим більше інформації зберігається у журналі, тим краще, і це особливо корисно для запису наслідків виконання (трасування).

Для того, щоб побачити повідомлення трасування, які допоможуть вам зрозуміти, що відбувається "під капотом" фреймворку, вам необхідно встановити рівень трасування у файлі конфігурації:

return [
  // ...
  'components' => [
    'log' => [
      'traceLevel' => YII_DEBUG ? 3 : 0, // <-- тут

За замовчуванням рівень трасування автоматично встановлюється в 3, якщо Yii працює в режимі налагодження, який визначається наявністю наступного рядка у файлі index.php:

defined('YII_DEBUG') or define('YII_DEBUG', true);

Примітка: Переконайтеся, що режим налагодження вимкнений у робочому середовищі, оскільки це може зробити істотний несприятливий для швидкодії ефект. Крім того, режим налагодження може спричинити витік конфіденційної інформації до кінцевих користувачів.