Встановлення

Отримання пакету Composer

Кращим способом для встановлення даного розширення є встановлення через composer.

Запустіть

php composer.phar require --prefer-dist yiisoft/yii2-bootstrap

або додайте

"yiisoft/yii2-bootstrap": "~2.0.0"

до потрібного розділу вашого файлу composer.json.