Yii Framework Forum: Zmiana adresów url (zapłata za pomoc) - Yii Framework Forum

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Zmiana adresów url (zapłata za pomoc) Rate Topic: -----

#1 User is offline   Kacykos 

 • Newbie
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 4
 • Joined: 12-March 18

Posted 12 March 2018 - 12:57 PM

Witam szukam kogoś kto pokaże mi jak zmienić adresy url w pewnym skrypcie strony, przykład mojadomena.pl/acccount/login na mojedomena.pl/zaloguj
0

#2 User is offline   pceuropa 

 • Junior Member
 • Pip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 96
 • Joined: 28-October 14
 • Location:Bruxelles, Belgium

Posted 19 March 2018 - 11:34 AM

Wystarczy skonfigurować moduł urlManager w pliku konfiguracyjnym aplikacji Yii2. W przypadku basic jest to plik /config/web.php

         'urlManager' => [
           'baseUrl' => '',
           'enablePrettyUrl' => true,
           'showScriptName' => false,
           'normalizer' => [
             'class' => 'yii\web\UrlNormalizer',
             'action' => 302
           ],
           'rules' => [
             '/' => 'site/index',
             'zaloguj' => 'site/login',
           ],

         ],Jeżeli serwerem jest Nginx to plik konfiguracyjny vhostów powinnien wyglądać mniej więcej tak:

server { 
	server_name example.dev;
	root /path/to/folder;

	index index.php;

	location / {
		try_files $uri $uri/ /index.php?$args;
	}

	location ~ \.php$ {
		try_files $uri =404;
		include fastcgi.conf;
	}
}


W moim przypadku plik /etc/nginc/fastcgi.conf jest:

fastcgi_index index.php;
fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.0-fpm.sock;
fastcgi_buffers 8 16k;
fastcgi_buffer_size 32k;
fastcgi_intercept_errors on;

fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;
fastcgi_param QUERY_STRING    $query_string;
fastcgi_param REQUEST_METHOD   $request_method;
fastcgi_param CONTENT_TYPE    $content_type;
fastcgi_param CONTENT_LENGTH   $content_length;

fastcgi_param SCRIPT_NAME    $fastcgi_script_name;
fastcgi_param REQUEST_URI    $request_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_URI    $document_uri;
fastcgi_param DOCUMENT_ROOT   $document_root;
fastcgi_param SERVER_PROTOCOL  $server_protocol;
fastcgi_param REQUEST_SCHEME   $scheme;
fastcgi_param HTTPS       $https if_not_empty;

fastcgi_param GATEWAY_INTERFACE CGI/1.1;
fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/9.0.1;
#fastcgi_param SERVER_SOFTWARE  nginx/$nginx_version;

fastcgi_param REMOTE_ADDR    $remote_addr;
fastcgi_param REMOTE_PORT    $remote_port;
fastcgi_param SERVER_ADDR    $server_addr;
fastcgi_param SERVER_PORT    $server_port;
fastcgi_param SERVER_NAME    $server_name;

# PHP only, required if PHP was built with --enable-force-cgi-redirect
fastcgi_param REDIRECT_STATUS  200;


W razie problemów jestem dostępny pod rafal|malpa|pceuropa.net lub 514 777 757 chętnie pomogę.
My Bitcoin | BOINC Science Project: Universe@Home & Radioactive@home
0

Share this topic:


Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users