Nowe funkcjonalności

Na tej stronie znajdziesz podsumowanie najważniejszych funkcji dodawanych w kolejnych wydaniach Yii.

1. Wersja 1.1.8

2. Wersja 1.1.7

3. Wersja 1.1.6

4. Wersja 1.1.5

5. Wersja 1.1.4

6. Wersja 1.1.3

7. Wersja 1.1.2

8. Wersja 1.1.1

  • Dodano klasę CActiveForm, która upraszcza pisanie kodu związanego z formularzami oraz umożliwia jednolite i spójne sprawdzanie poprawności zarówno po stronie klienta jak i serwera.

  • Przepisano kod generowany przez narzędzie yiic. W szczególności, szkielet aplikacji jest teraz generowany za pomocą wielu układów; menu operacji zostało zreorganizowane dla stron CRUD; dodano funkcjonalność wyszukiwania i filtrowania dla stron administratora generowanych przez polecenie crud; użyto CActiveForm w celu wygenerowania formularza.

  • Dodano możliwość definiowania globalnych poleceń yiic

9. Wersja 1.1.0

$Id: changes.txt 3526 2012-01-01 03:18:43Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.