Nowe funkcjonalności

Ta strona zawiera streszczenie najważniejszych nowych funkcji wprowadzonych w każdym wydaniu Yii.

1. Wersja 1.0.8

  • Dodano wsparcie dla pobierania wartości wielokrotnie buforowanych w jendym czasie

  • Wprowadzono nowy, domyślny alias dla ścieżki głównej ext, który wskazuje na katalog zawierający wszystkie rozszerzenia stron trzecich.

2. Wersja 1.0.7

3. Wersja 1.0.6

4. Wersja 1.0.5

$Id: changes.txt 1299 2009-08-07 00:25:55Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.