אפשרויות חדשות

עמוד זה מסכם את האפשרויות החדשות שנוספו למערכת ה Yii בכל גרסא.

1. גרסא 1.0.7

2. גרסא 1.0.6

3. גרסא 1.0.5

$Id: changes.txt 1168 2009-06-23 14:52:48Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.