Tworzenie bloga przy użyciu Yii

Poradnik ten opisuje jak używać Yii aby stworzyć aplikację będącą blogiem znanej jako demo blogu, którą można znaleźć w poszczególnych wydaniach Yii. Wyjaśnia on w szczegółach każdy z kroków podejmowanych podczas dewelopmentu, który może znaleźć zastosowanie podczas tworzenia innych aplikacji webowych. Jako uzupełnienie przewodnika oraz opisu klas Yii, poradnik ten ma na celu pokazać praktyczne zastosowanie, w miejsce szczegółowego opisu Yii.

Od czytelników niniejszego przewodnika nie jest wymagana wcześniejsza znajomość Yii, aczkolwiek podstawowa wiedza o programowaniu zorientowanym obiektowo (OOP) oraz tworzeniu baz danych pomoże go im łatwiej zrozumieć.

Uwaga: Poradnik ten nie jest kompletnym przewodnikiem krok po kroku. Podczas przechodzenia przezeń będziesz musiał naprawiać pojawiające się błędy, sprawdzać API oraz czytać Przewodnik po Yii.

Ten przewodnik został wydany w zgodzie z warunkami dokumentacji Yii.

$Id: start.overview.txt 3463 2011-11-25 19:22:38Z alexander.makarow $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.