Analiza wymagań

System blogowy, który zamierzamy utworzyć jest systemem przeznaczonym dla jednego użytkownika. Właściciel systemu będzie mógł wykonywać następujące akcje:

 • zalogowania i wylogowania;
 • tworzenia, aktualizowania i usuwania wiadomości;
 • publikowania, zdejmowania i archiwizowania wiadomości;
 • zatwierdzania i usuwania komentarzy.

Wszyscy pozostali użytkownicy są gośćmi, którzy mogą wykonywać następujące akcje:

 • czytać wiadomości;
 • tworzyć komentarze.

Dodatkowe wymagania dla tego systemu:

 • Strona domowa tego systemu powinna wyświetlać listę najnowszych wiadomości.
 • Jeżeli strona posiada więcej niż 10 wiadomości, powinny być one wyświetlane za pomocą podstron.
 • System powinien wyświetlać wiadomości wraz z komentarzami do nich;
 • System powinien być w stanie wyświetlić wiadomości o konkretnym otagowaniu.
 • System powinien pokazać chmurkę tagów, uwzględniającą ich częstotliwość występowania.
 • System powinien pokazać listę najnowszych komentarzy.
 • System powinien posiadać możliwość używania motywów.
 • System powinien używać adresów URL wpierających SEO.
$Id: start.requirements.txt 683 2009-02-16 05:20:17Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.