Logowanie błędów

Aplikacja działająca produktywnie często potrzebuje wyszukanego rejestrowania dla różnych zdarzeń. W naszym blogu, będziemy chcieli logować błędy występujące podczas jego użytkowania. Takie błędy mogą brać się z pomyłek programisty bądź też z niewłaściwego użytkowania aplikacji przez użytkowników. Rejestrowanie tych błędów pomoże nam usprawniać naszą aplikację.

Udostępniamy logowanie błędów poprzez modyfikację konfiguracji aplikacji w następujący sposób:

return array(
  'preload'=>array('log'),
 
  ......
 
  'components'=>array(
    'log'=>array(
      'class'=>'CLogRouter',
      'routes'=>array(
        array(
          'class'=>'CFileLogRoute',
          'levels'=>'error, warning',
        ),
      ),
    ),
    ......
  ),
);

Przy użyciu powyższej konfiguracji, jeśli wystąpi błąd bądź też ostrzeżenie, szczegółowa informacja zostanie zarejestrowana i zapisana w pliku znajdującym się w katalogu /wwwroot/blog/protected/runtime.

Komponent log oferuje bardziej zaawansowane funkcjonalności, takie jak wysyłanie zalogowanej wiadomości na daną listę adresów mailowych, wyświetlanie zarejestrowanych wiadomości w oknie konsoli JavaScript, itp. Aby uzyskać więcej szczegółów, zajrzyj do przewodnika.

$Id: final.logging.txt 878 2009-03-23 15:31:21Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.