Installation

Installation av Yii omfattar vanligtvis följande två steg:

  1. Ladda ned Yii-ramverket från yiiframework.com.
  2. Extrahera Yii:s distributionsfil till en katalog som är tillgänglig för webbanvändare.

Tips: Yii behöver inte installeras i en katalog med webbåtkomst. En Yii- applikation har ett startskript som vanligtvis är den enda filen som behöver exponeras för webbanvändare. Andra PHP-skript, inklusive de från Yii, bör skyddas från webbanvändare, då de annars riskerar att utnyttjas av hackers.

1. Systemkrav

När Yii har installerats kan det vara önskvärt att verifiera att servern uppfyller kraven för användning av Yii. Detta kan göras med hjälp av skriptet för kontroll av systemkrav, via följande URL i en webbläsare:

http://hostname/path/to/yii/requirements/index.php

Yii kräver PHP 5.1, så servern måste ha PHP 5.1 eller senare installerad och åtkomlig för webbservern. Yii har testats med Apache HTTP-server på Windows och Linux. Det bör även gå att köra på andra webbservrar och plattformar, förutsatt att PHP 5.1 stöds.

$Id: quickstart.installation.txt 3219 2011-05-13 03:03:35Z qiang.xue $

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.