We are going to deploy the new yiiframework.com website on March 23, 2018 from 8:00 to 12:00 UTC.
Website and Yii documentation will not be available in this time frame. Check the news for more details.

Обробка помилок

Yii надає повноцінний функціонал обробки помилок на базі механізму обробки помилок у РНР 5. У момент надходження запиту користувача створюється екземпляр додатка, який реєструє метод handleError для обробки попереджень і повідомлень, а також метод handleException для обробки неспійманих винятків. Таким чином, якщо у процесі виконання додатка виникають попередження, повідомлення РНР або неспіймані винятки, один із обробників помилок отримає керування і запустить необхідну процедуру обробки помилок.

Підказка: Реєстрація обробників помилок здійснюється у конструкторі додатка шляхом виклику функцій РНР set_exception_handler та set_error_handler. Якщо ви не хочете, щоб Yii обробляв помилки і винятки, у вхідному скрипті встановіть значення false константам YII_ENABLE_ERROR_HANDLER та YII_ENABLE_EXCEPTION_HANDLER.

За замовчуванням, метод handleError (або handleException) викликає подію onError (або onException). Якщо помилка (або виняток) не обробляється обробником події, він звертається по допомогу до компоненту додатка errorHandler.

1. Виклик винятків

Виклик винятків у Yii нічим не відрізняється від виклику звичайного винятку РНР. У разі необхідності, виклик винятку здійснюється наступним чином:

throw new ExceptionClass('ExceptionMessage');

Yii визначає три класи для винятків: CException, CDbException та CHttpException. CException — типовий клас винятку. CDbException представляє виняток, викликані деякими операціями бази даних. CHttpException відповідає за винятки, які відображаються кінцевому користувачеві, і містить властивість statusCode, що відповідає коду стану НТТР. Клас винятку визначає також яким чином відображається помилка. Про це буде розказано нижче.

Підказка: Виклик винятку CHttpException — це простий спосіб повідомити про помилки, викликаних невірними діями користувача. Наприклад, якщо користувач вказує в адресі URL невірний ідентифікатор запису, для відображення помилки 404 (сторінка не знайдена) ми можемо виконати наступну дію:

// якщо ідентифікатора запису не існує
throw new CHttpException(404,'Зазначений запис не знайдено');

2. Відображення помилок

У момент, коли компонент додатка CErrorHandler отримує помилку, вибирається відповідне представлення для її відображення. Якщо передбачається, що повідомлення про помилку повинно відображатися кінцевим користувачам, наприклад CHttpException, то використовується представлення з імʼям errorXXX, де XXX відповідає коду стану НТТР (400, 404, 500 і т.д.). Якщо ж це внутрішня помилка і відображатися вона повинна тільки розробникам, використовується подання з імʼям exception. В останньому випадку буде відображений весь стек викликів, а також вказівку на рядок виникнення помилки.

Інфо: Якщо додаток запускається в виробничому режимі, всі помилки, включаючи внутрішні, відображаються з використанням представлення errorXXX. Це зроблено з міркувань безпеки, оскільки стек виклику може містити важливу інформацію. У цьому випадку для виявлення причин виникнення помилки необхідно використовувати протокол помилок.

CErrorHandler здійснює пошук файлу, відповідного представлення, у наступному порядку:

 1. WebRoot/themes/ThemeName/views/system: папка системних представлень поточної теми оформлення;

 2. WebRoot/protected/views/system: папка системних представлень додатка, яка використовується за замовчуванням;

 3. yii/framework/views: папка стандартних системних представлень, що надаються фреймворком.

Отже, якщо нам необхідно змінити зовнішній вигляд повідомлень, ми можемо просто створити файли представлень помилок в папці системних представлень додатку або теми. Кожен файл представлення — це звичайний РНР-скрипт, що складається переважно з HTML-коду. Докладніше з цим можна розібратися, просто вивчивши використовувані за замовчуванням файли, розташовані в папці фреймворка з імʼям view.

3. Управління відображенням помилок у дії контролера

Yii дозволяє використовувати дію контролера для відображення помилок. Для цього необхідно задати обробник помилок в налаштуваннях додатка:

return array('components'=>array(
    'errorHandler'=>array(
      'errorAction'=>'site/error',
    ),
  ),
);

Вище ми задали маршрут site/error, що веде до дії error контролера SiteController, властивості CErrorHandler::errorAction. Якщо необхідно, можна використовувати інший маршрут.

Код дії error повинен виглядати приблизно так:

public function actionError()
{
  if($error=Yii::app()->errorHandler->error)
    $this->render('error', $error);
}

Спочатку ми отримуємо детальну інформацію про помилку із CErrorHandler::error. Якщо вона не порожня — відображаємо її в представленні error. Інформація, що отримується з CErrorHandler::error є масивом, що містить наступні дані:

 • code: код відповіді HTTP (наприклад, 403 або 500);
 • type: тип відповіді (наприклад, CHttpException або PHP Error);
 • message: текст повідомлення;
 • file: імʼя PHP-скрипта, у якому виникла помилка;
 • line: номер рядка, на якій виникла помилка;
 • trace: стек викликів помилки;
 • source: частина коду, де виникла помилка.

Підказка: Перевірка CErrorHandler::error на пусте значення робиться, тому що дія error може бути викликана користувачем безпосередньо. Так як ми передаємо масив $error представленню, він буде автоматично розгорнутий у окремі змінні, тому ми можемо звертатися до них безпосередньо, як $code або $type.

4. Протоколювання повідомлень

Якщо виникає помилка, то відповідне повідомлення з рівнем error завжди вноситься у лог. У випадку, якщо помилка — результат попередження або повідомлення РНР, повідомленню привласнюється категорія php, якщо ж помилка викликана не спійманим винятком, повідомленню привласнюється категорія exception.ExceptionClassName (у випадку CHttpException до категорії додається код стану). Для відслідковування помилок, що виникають у процесі виконання додатку, можна використовувати функціонал журналювання.

Be the first person to leave a comment

Please to leave your comment.