Yii Framework Forum: Problem Z Odniesieniem Się Do Danych Z Relacyjnie Powiązanej Tabeli - Yii Framework Forum

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Problem Z Odniesieniem Się Do Danych Z Relacyjnie Powiązanej Tabeli Rate Topic: -----

#1 User is offline   Bartonek 

 • Newbie
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 10
 • Joined: 11-March 13

Posted 11 March 2013 - 06:08 AM

Witam,

Mam problem z pewnym zapytaniem. Istnieją dwie tabele: product i file. Jeden produkt ma przypisane kilka plików, w tabeli file kluczem obym jest product_id. W klasach modelu dziedziczącej po CActiveRecord dodalem takie metody:


Dla klasy product:

public function relations()
{
return array(
'category' => array(self::BELONGS_TO, 'Category', 'category_id'),
'files' => array(self::HAS_MANY, 'File', 'product_id'),
);
}


Dla klasy file:

public function relations()
{
// NOTE: you may need to adjust the relation name and the related
// class name for the relations automatically generated below.
return array(
'product' => array(self::BELONGS_TO, 'Product', 'product_id'),
);
}


Kontroler File zawiera metodę actionIndex:

public function actionIndex()
{
$this->pageTitle = Yii::app()->name.' - '.'Download';
$dataProvider=new CActiveDataProvider('File', array(
'criteria'=>array(
'condition'=>'product_id IS NOT NULL'
)
));
$this->render('index',array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
));
}


W jaki sposób w pliku widoku mogę odnieść się do danych z relacyjnej tabeli product? Plik widoku:

<?php
$dataProvider->pagination->pageSize=100;

$this->widget('zii.widgets.CListView', array(
'dataProvider'=>$dataProvider,
'itemView'=>'_view',
'enablePagination'=>false,
)); ?>
0

#2 User is offline   .viktor. 

 • Junior Member
 • Pip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 98
 • Joined: 25-August 10
 • Location:Sokołów Podlaski, Poland

Posted 11 March 2013 - 07:12 AM

W miejscu gdzie generujesz DataProvider w parametrach musisz użyć klauzuli "with", np:
$dataProvider=new CActiveDataProvider('Students',array(
 'criteria'=>array(
  'with'=>array('teachers'),
  'condition'=>"teachers.teacher_id='$userId'"
  'together'=>true,
 )
));


a w widoku odwołujesz się:
//gdzie data to Student
$data->teachers
//gdzie teachers jest tablicą aktywnych rekordów lub tylko jedym aktywnem rekordem w zależności od tego jaka jaest relacja w modelu

więcej, szukaj w necie "DataProvider with relations"
0

Share this topic:


Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users