Yii Framework Forum: Lista kategorii i artukułów - Yii Framework Forum

Jump to content

Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

Lista kategorii i artukułów Rate Topic: -----

#1 User is offline   voitto 

 • Newbie
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 2
 • Joined: 10-June 11

Posted 07 July 2012 - 12:27 PM

Witam,
mój problem dotyczy tego, że mam 3 tabele.

Artykuły, Kategorie, ArtykułyKategorie
Tabela Artykuły PRIMARY id_article
Tabela Kategorie PRIMARY id_category
Tabela ArtykułyKategorie PRIMARY (id_article,id_category)

Każdy artykuł może należeć to wielu kategorii. W modelach wyrażone są odpowiednie relacje.

Chciałbym wyświetlać listę artykułów z możliwością wybierania np. za pomocą checkboxów z których kategorii mają pochodzić artykuły.

Oczywiście mogę to zrobić bez użycia komponentów, ale ciekawi mnie czy jest na to sposób z użyciem CGridView czy innego komponentu, bo takie proste relacje pisze się często więc wiele by to ułatwiło.
0

#2 User is offline   luk1999 

 • Junior Member
 • Pip
 • Yii
 • Group: Members
 • Posts: 35
 • Joined: 20-April 11
 • Location:Poland

Posted 10 July 2012 - 11:35 AM

Spróbuj coś takiego:

 • Wygeneruj model dla tabelki łącznikowej (ArticlesCategories) oraz CRUD dla niego. Trzeba będzie jeszcze uzupełnić metodę search tego modelu, dodając grupowanie i zmieniając obsługę pola categoryId:
  	public function search()
  	{
  		// Warning: Please modify the following code to remove attributes that
  		// should not be searched.
  
  		$criteria=new CDbCriteria;
  
  		$criteria->compare('id',$this->id);
  		$criteria->compare('articleId',$this->articleId);
          if (is_array($this->categoryId)) {
            $criteria->addInCondition('categoryId',$this->categoryId);
          } else {
            $criteria->compare('categoryId',$this->categoryId);
          }
          $criteria->group = 'articleId';
  
  		return new CActiveDataProvider($this, array(
  			'criteria'=>$criteria,
  		));
  	}
  

 • Do /protected/widgets/grid/ wrzuć klasę:
  <?php
  Yii::import('zii.widgets.grid.CDataColumn');
  
  class CDataColumnCategories extends CDataColumn {
  	protected function renderFilterCellContent()
  	{
  	  if(is_string($this->filter)) {
  		echo $this->filter;
        } else if($this->filter!==false && $this->grid->filter!==null && $this->name!==null && strpos($this->name,'.')===false)	{
          if (isset($_GET['ArticlesCategories']['categoryId'])) {
            $selectedValues = $_GET['ArticlesCategories']['categoryId'];
          } else {
            $selectedValues = null;
          }
  		if (is_array($this->filter)) {
            echo CHtml::checkBoxList($this->name, $selectedValues, $this->filter, array('id'=>false));
          } else if($this->filter===null) {
  		  echo CHtml::activeTextField($this->grid->filter, $this->name, array('id'=>false));
          }
  	   } else {
  		parent::renderFilterCellContent();
         }
  	}
  
  }
  

 • CGridView w /protected/views/articlesCategories/admin.php powinien wyglądać podobnie:
  <?php $this->widget('zii.widgets.grid.CGridView', array(
  	'id'=>'articles-categories-grid',
  	'dataProvider'=>$model->search(),
  	'filter'=>$model,
  	'columns'=>array(
  	  'articleId',
        array(
          'class' => 'application.widgets.grid.CDataColumnCategories',
          'name' => 'ArticlesCategories[categoryId]',
          'value' => '$data->category->name',      
          'filter' => CHtml::listData(Categories::model()->findAll(), 'id', 'name'),
        ),
        array(
          'name' => 'articleId',
          'value' => '$data->article->title'
        ),
        array(
          'header' => 'Treść',
          'value' => 'mb_substr($data->article->text, 1, 100)'
        ),
        array(
  		'class'=>'CButtonColumn',
  	  ),
  	),
  )); ?>
  


Pewnie da się z tego wykombinować bardziej uniwersalne rozwiązanie. :)

Attached File  abc.jpg (96.54K)
Number of downloads: 16
0

Share this topic:


Page 1 of 1
 • You cannot start a new topic
 • You cannot reply to this topic

1 User(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users